The desire to know your own Soul Will end all other desires

 BLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2023-02-24

Wat zal het Hout 4 jaar ons gaan brengen

Hout 4 jaar van de Wind en de Oude Wijze Boom
(22 januari 2023 t/m 9 februari 2024)

Hout 4 jaar oude wijze boom.jpg

In dit blog neem ik je klein stukje mee op het pad van wat dit magische Hout 4 jaar ons heeft te vertellen en wat het je kunt brengen. Ben je nieuwsgierig naar het gehele pad of als je jezelf een persoonlijk Nine Star Ki Blauwdruk van het Hout 4 jaar gunt, dan kun je een berichtje sturen naar info@manaspirits.nl. Dan krijg je ook de diepgang van jouw persoonlijke elementen die dit jaar naar andere Huizen zijn doorgereisd. En niet te vergeten de bezoekers die bij jou op bezoek komen en de invloeden die dat op jou kunnen hebben.

Sun - Yang Yang Yin De doordringende De zachtmoedige.jpg
Sun:
De Doordringende
Het Zachtmoedige

Volgens de I Tjing laat de Wind laat een sterke indringende kracht boven de grond zien die niet geworteld is, wat continu doorgaat en niet opgeeft. De oude Wijze Boom laat veel nieuwsgierigheid zien en kan met alle winden meebuigen. Er schuilt een zachtmoedigheid en meegaandheid in de Boom, zonder zijn eigen principes geweld aan te doen. Een andere kracht is de grondigheid, uitwisseling en communicatie waar de Boom zo goed in is. Weet dat de Boom zijn kennis graag wilt delen en uitdragen, balans wilt creëren en voor evenwicht wilt zorgen.  Ik ben wortels van de boom die door volharding de hardste steen weten te breken

De boom met al zijn eigenschappen symboliseert het Element Hout. De cycli van de ontwikkeling van de boom kun je zien aan de jaarringen van zijn stam. Een boom groeit in alle richtingen. Zijn wortels reiken tot diep in de aarde en met zijn takken lijkt hij wel de hemel aan te raken. Dus de krachten van de Aarde en de Hemel werken ín de boom. Zo stevig en krachtig staat de boom, en tegelijkertijd heeft de boom zo’n prachtige souplesse en past zich aan alle omstandigheden aan. De seizoenen komen tot uiting in de boom door de bloeiende twijgen, het overvloedige zomerloof, de vallende bladeren en de takken die besneeuwd zijn. Continu is de boom in verandering en in beweging en toch volgt hij een gegeven en ordelijk principe.

We hebben nu een Aarde 5 jaar achter ons gelaten waarin bijna alles wel op zijn kop werd gegooid en veel niet meer hetzelfde is als tevoren. De ongekende, niet in te houden groei van de afgelopen tientallen jaren, heeft ons in deze situatie gebracht. Velen zullen dit een crisis noemen. De planeet lijkt wel steeds kleiner te worden. Maar de wereld wordt niet kleiner, de bevolking neemt in rap tempo toe. En dit geeft ons mensen vele uitdagingen.

Je zult in het komende Hout 4 jaar gaan merken dat de energie wordt aangezet om nieuwe voeding te mogen ontvangen. De Boom wortelt nu in een totaal andere Aarde en dat maakt dat we nieuwe en krachtige voeding gaan ontvangen. Er zal een ander soort groei, ontwikkeling en vernieuwing op ons pad zichtbaar worden. De verwachting is dat deze groei niet of minder op economische groei gericht is. De groei zal nu een veel socialere vorm krijgen. Zie het maar als de Boom die groeit, niet alleen maar omhoog naar het licht en de Hemel, maar ook in de breedte zich vertakkend in de grote open ruimte. En in de bodem van de Aarde zal de boom zich verspreiden met de wortels om verbinding te zoeken en te maken. Er zal een groot netwerk ontstaan in een vloeiende, organische en natuurlijke vorm waar alles in de natuur van mensen, planten en dieren, beter op elkaar kunnen gaan afstemmen en (diepe) verbindingen kunnen aanleggen. Het maakt dus niet uit in welke vorm of plek je je bevind, alles is met elkaar verbonden.

Zelfinzicht, bewustwording en bewustzijn
Een grote opdracht dit jaar is om de juiste weg te vinden! Hier moeten wij mensen wel ons best voor doen door het inzetten van ons bewustzijn. Met name op het gebied van zelfinzicht, bewustwording en bewustzijn. Dan zal de grootste groei waar te nemen zijn in het komende jaar. Het gaat hier om groei door verdieping in plaats van vluchten in verlichting. Zo’n groei bereik je door diep te wortelen en door je te verbinden met datgene wat menigeen in de vlucht naar verlichting wilt ontvluchten…. Moeder Aarde als basis van ons bestaan.
Een terugkeer naar de natuur, een terugkeer naar Moeder Aarde, een terugkeer naar je Innerlijke Zelf, een terugkeer naar het vrouwelijke principe en het gehoorzamen van de organische wetten van de natuur.

Stilzetten van huidige situaties
Ik gaf al eerder aan dat de bevolking in rap tempo toeneemt op Moeder Aarde en dat dat vele uitdaging met zich mee brengt. Samenvoegen van landen en culturen zal bovenaan de agenda staan. Dit alles onder de noemer:
Meer toegang voor vrijhandel en communicatie

Deze universele democratisering heeft mondiaal een verwoestende invloed op cultureel erfgoed, tradities, lokale talen en dialecten, valuta en nationale identiteiten.  Ideologische landen en theologische landen die deze trend naar homogeniteit proberen tegen te gaan zullen een harder standpunt in nemen. Dit zal nog grotere internationale wrijving veroorzaken. Gevaarlijke plekken op de wereld en gevaarlijke situaties nemen toe en komen tot een hoogtepunt. Dit heeft ook veel te maken de toename van hightech wapens en apparatuur.

Er zullen nieuwe mogelijkheden komen en nieuwe technologieën worden zichtbaar gemaakt. Denk hierbij ook aan de ongekende digitalisering waarin we langzaam aan in geduwd zijn. Verschillende ideeën en concepten worden gecombineerd in nieuwe unieke relaties. Dit geeft aanleiding tot geheel nieuwe oplossingen en nieuwe problemen. Er is al langere tijd sprake van manieren die gezocht worden om vernieuwing vanuit bestaande structuren tot stand te brengen.

De wens is groot om meer gelijkwaardiger verbindingen te omarmen. Verbindingen die niet gericht zijn op uitbuiting of op creëren en vergroten van macht, maar op delen als het nieuwe vermenigvuldigen.

Bevriezen of stilzetten van huidige situaties zullen worden afgekondigd. Dit zijn een soort tijdelijke lockdowns, maar dan meer op regering niveau. Het gaat hier om uitstel van schulden. Dit alles om de tijd te geven om de gevolgen te overwegen, voordat nieuwe technologieën online geplaatst worden. Het zal steeds moeilijker worden om binnen een groepering tot gezamenlijke overeenstemming te komen. De tijdelijke lockdowns worden dan steeds lastiger uit te voeren.

Voltooiing en succes
De algemene stemming van Hout 4 is er één van voltooiing en succes. Mensen die volop genieten van de goede tijden die het gevolg zijn van eerdere politieke en materiele belangen. Er is een ongeëvenaarde vooruitgang in snel reizen en wereldwijde handel. Dit geeft de mensen een gevoel van daar recht op te hebben, dat ze zeer gemoderniseerd zijn en volop rijkdom. Maar dat valt nu als een kaartenhuis in elkaar (dat was de afgelopen maanden al in voorbereiding). Het verschil tussen arm en rijk was deze eeuw nog nooit zo groot. De “gewone” man of vrouw kan het zich nu nog redelijk veroorloven om met het vliegtuig te reizen, maar de vraag is of dit nog van lange duur is. De mogelijkheid om gebruik te maken van reizen, wordt straks een klasse verhaal. En dat juist in een Hout 4 jaar wat gaat over reizen, beweging, wereldhandel en commercie. Dat kan gevoelsmatig nog wel eens moeilijk te verwerken zijn waardoor de emoties van Hout geactiveerd kunnen worden.

We hebben de afgelopen eeuw veel verandering mogen doormaken, en dat ging in rap tempo. Op dit moment weten we eigenlijk niet anders, en daardoor “vergeten” we ook soms hoe het was, en wat het met ons doet nu alles anders is.

Kanteling
De eerste paar maanden, tot de kanteling van Aarde 5 op 6 mei, lijken dingen te ontspannen en te vertragen. Dit komt ook doordat de meeste nieuwe processen zo technisch complex zijn, dat de individuele persoon weinig of geen controle heeft over hoe ze worden toegepast of de impact die ze hebben op onze eigen tijdlijn en toekomst. Naarmate de tijd vordert, zal deze onderstroom van snelle technologische verandering moeilijker te negeren zijn, omdat het in ons dagelijks leven opduikt. Dit zal meedogenloos explosief zijn.

Admin - 16:39:04 @ algemeen | Een opmerking toevoegen
E-mailen
Bellen