MaNa Spirits

 Sacred Cacao 

Sacred Cacao is een zachte en liefdevolle ceremonie wat sterk werkt op het Hart en je terugbrengt naar je natuurlijke staat van Voelen. Het nodigt je uit om contact te maken met je Innerlijke Zelf en je Helende Hart. Cacao roept je Passie aan om je te Verbinden en te Transformeren. Zo kan het Hart zich nog meer openen en kun je op liefdevolle wijze Jezelf waarnemen en zonder oordeel naar jezelf kijken. De Cacao is een plantteacher en brengt kracht en gezondheid in ons fysieke, emotionele energieke lichaam. Cacao is de Spirit welke je hele wezen verheldert met een Goddelijke speelsheid.
De basis van de Sacred Cacao is 100% pure Cacao welke op traditionele wijze is bereid. De ceremoniële Cacao is ritueel door ons bereid en verrijkt met meerdere bijzondere en hemelse ingrediënten. Deze stemmen wij af op de thema's van de ceremonies. Deze thema's zijn gebaseerd op de Cyclus van de Vijf Elementen.

Aarde Element

De grond onder onze voeten is het meest eenvoudige beeld van Aarde. De Aarde draagt ons, geeft ons houvast en is het fundament voor onze fysieke werkelijkheid. De Aarde is ook onze oorsprong en ons thuisland. Aarde geeft ons voedsel en onze laatste rustplaats. Aarde staat voor de kringloop van het leven, al het leven komt uit de aarde en keert er weer in terug. Aarde is het centrum waar elke uitgeputte Qi naar terugkeert en zich vernieuwt. Aarde staat voor leven, dood en vernieuwing. In het Aarde element, wordt de overvloed van alles wat is meegemaakt verinnerlijkt en zoekt een nadenkende, weemoedige en bezonken stemming zijn weg naar het hart. Het Aarde element zorgt in de mens voor een gevoel van verbondenheid en zorg voor andere mensen, voor concentratie en rust, voor medegevoel en het delen met anderen. Vanuit het Aarde element is het medegevoel als de zorg van een moeder, de wens om zekerheid en geborgenheid te geven en te voeden. Goede Aarde schenkt je een “Thuis” gevoel bij jezelf, je kunt je snel aanpassen aan een nieuwe omgeving of situatie en waar je ook bent, voel je je op je gemak en welkom.

Aarde Element - (Micro) Truffel- Cacao - Qi Gong - 

2 september 19:30 - 22:30 Truffel

2 december 19:30 - 22:30 Truffel

Metaal Element

Het Element Metaal staat voor terugkijken op je leven en wat je hebt gedaan. Het geeft je het vermogen om te zien wat nuttig is geweest en wat klaar is. Je kunt afscheid nemen en loslaten van dat wat niet meer bij je past en alleen nog maar energie kost. Als je kunt accepteren dat een fase voorbij is, kun je openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Letterlijk opruimen en plaats maken voor het nieuwe.
De Longen beheersen de ademhaling: Ademen is een schakel tussen de binnen- en buitenwereld, tussen bewustzijn en instinct en tussen leven en dood. De ademhaling voert je in je innerlijke ruimte en tegelijkertijd is zij ook de levenslijn naar de buiten ruimte. Met bewuste ademhalingsoefeningen kan je jezelf opladen met een natuurlijke energie die veel langer en beter werkt. Ook zijn er diverse oefeningen die je snel in diepe toestand van rust, slaap en ontspanning kunnen brengen en je innerlijke evenwicht stabiliseert. De ademhaling is een ritme van inademen en uitademen, van opladen en oplossen, van opnemen en loslaten. We hebben allemaal pantsers en spanningen, neurotische lichaamspanters, die het ons moeilijk maken om vrij en natuurlijk adem te halen. Dit doen we onbewust. Als we bewust onze ademhaling zouden inzetten met diep doorademen, dan zou je bij één goede ademhaling al direct verlichting en frisheid voelen.

Metaal Element - Sacred Cacao - Qi Gong - Breathwork - Trance Reis

22 september 19:30 22:30 Loslaten of Vasthouden

22 oktober 19:30 -22:30 Zelfwaardering

17 november 19:30 - 22:30 Terug naar de Kern

Water Element

Wat vertelt het WATER Element ons: Als je Water Qi in orde is dan heb je zelfvertrouwen en kun je van daaruit handelen. Dan ben je goed in contact met je ware kern en is het voor jou overduidelijk wie je bent, wat de essentie van je leven is en wat je normen en waarden zijn. Als je Water Qi niet in orde is dan is het contact met je kern niet optimaal en handel je vanuit angst en belemmerende overtuigingen. Juist deze belemmerende overtuigingen halen je weg bij je kern.
De winter breekt bijna aan, de tijd van het grote Yin. De verdichting van de energie bereikt zijn hoogtepunt en gaat zich nu transformeren, oplossen en stromen. De fase van het Water is begonnen. Een periode van stilte en rust, waarin we onze Qi bewaren en opslaan. De tijd van de slaap en het tussenrijk. Al het leven trekt zich diep in de aarde terug, de natuur gaat haar winterslaap houden. Voor de menselijke ziel is het de tijd tussen dood en wedergeboorte. Volgens de taoïstische opvattingen is de dood niets definitiefs, maar alleen een passage, een tussenstop, waarna de onsterfelijke kern van het bewustzijn hernieuwd de cyclus van het leven binnentreedt. Talloze keren heeft onze ziel dit ritme van leven en sterven voltrokken om haar karmische taken te vervullen en zich daarmee te vervolmaken. Water is een gestage stroom van verandering, de hoeder van de Levensenergie. De vitaliteit, de wilskracht en de energetische toestand van Water wordt bepaald door de kracht van de Nieren. Die Nieren bewaren onze totale energievoorraad en wij in het Westen hebben door onze manier van leven de neiging om deze voortijdig uit te putten. In de Chinese Geneeskunde is de meest fundamentele vorm van zorgdragen voor de gezondheid: Het versterken van de Nier Qi

Water Element - Sacred Cacao - Qi Gong - Breathwork - Trance Reis

22 december 19:30 - 22:30 In Stilte Luisteren

26 januari 19:30 - 22:30 Oerkracht

Hout Element

Vuur Element