The desire to know your own Soul Will end all other desires

 Vijf Elementen Leer

De cyclus van de Vijf Elementen is gericht op het creëren van een emotionele, mentale en spirituele balans in het leven. De Elementen geven inzicht in onze persoonlijke eigenschappen en karaktertrekken. Elke eigenschap wordt ingedeeld bij een van de elementen: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. Elk van deze vijf elementen is verbonden met bijvoorbeeld een seizoen, geur, kleur, emotie en karakter. Het bepaalt onze voorkeuren en hoe we met dingen omgaan. Zo is de één van nature meer extravert (Hout of Vuur) en de ander introvert (Metaal of Water). 

Water Element

De winter breekt bijna aan, de tijd van het grote Yin. De verdichting van de energie bereikt zijn hoogtepunt en gaat zich nu transformeren, oplossen en stromen. De fase van het Water is begonnen. Een periode van stilte en rust, waarin we onze Qi bewaren en opslaan. De tijd van de slaap en het tussenrijk. Al het leven trekt zich diep in de aarde terug, de natuur gaat haar winterslaap houden. Voor de menselijke ziel is het de tijd tussen dood en wedergeboorte. Volgens de taoïstische opvattingen is de dood niets definitiefs, maar alleen een passage, een tussenstop, waarna de onsterfelijke kern van het bewustzijn hernieuwd de cyclus van het leven binnentreedt. Talloze keren heeft onze ziel dit ritme van leven en sterven voltrokken om haar karmische taken te vervullen en zich daarmee te vervolmaken. Water is een gestage stroom van verandering, de hoeder van de Levensenergie. De vitaliteit, de wilskracht en de energetische toestand van Water wordt bepaald door de kracht van de Nieren. Die Nieren bewaren onze totale energievoorraad en wij in het Westen hebben door onze manier van leven de neiging om deze voortijdig uit te putten. In de Chinese Geneeskunde is de meest fundamentele vorm van zorgdragen voor de gezondheid: Het versterken van de Nier Qi

Hout Element
Het Element Hout staat voor beweging, (innerlijke) groei, een nieuw begin en wedergeboorte, creativiteit, inspiratie en de kracht en moed om onze doelen te bereiken. Het is weer Lente, de tijd van het Hout Element! In de Winter was het zeker niet rustig onder de grond, alles was zich aan het voorbereiden en aan het bewegen voor de komende Lente. De Transformatie van de  grote Yin van de Winter naar het kleine Yang van de Lente, de opwaartse beweging met sterke wortels, snelheid, flexibiliteit en het krachtige vermogen om hindernissen richting het prachtige licht te verplaatsen.
Het Hout element wordt geassocieerd met de organen Lever en Galblaas, en de daarbij behorende emoties gedrevenheid en besluiteloosheid, irritatie, woede en frustratie. In de I-Tjing wordt Hout gezien als de Qi van Wind en Verandering en bij Hout zien we de blije kleur groen.
De Lever symboliseert het yin aspect van Hout, de creativiteit, coördinatie en planning. De Lever controleert de pezen en de banden, de beweeglijkheid van de spieren. Hout Qi is plezier in beweging en verandering zoals bij kinderen. Het Hout geeft goed gecoördineerde en gracieuze bewegingen en een trotse houding. Lichamelijke beweging en activiteiten in de buitenlucht versterken de Qi van de Lever. Een disbalans in het Hout element zie je o.a. door houterige bewegingen, stijve indruk, geen zin in beweging, spierspanningen, spierpijnen en reumatische aandoeningen. De beweeglijkheid, het plezier van het bewegen, wordt hierdoor ingeperkt, wat leidt tot een verdere verzwakking van de Hout Qi.
De Galblaas manifesteert het yang aspect van Hout, de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen, hij beslist en oordeelt hoe iets ten uitvoer wordt gebracht. Verstoring in de Galblaas meridiaan herken je aan klachten in de heupen en bekken, zoals spit, ischias en chronische spanningen in de rugspieren. Maar ook Galstenen,  eenzijdige hoofdpijn en migraine. Niet verdragen van vet eten duidt ook op een stoornis in de Galblaas meridiaan.

Vuur Element


Aarde Element

De grond onder onze voeten is het meest eenvoudige beeld van Aarde. De Aarde draagt ons, geeft ons houvast en is het fundament voor onze fysieke werkelijkheid. De Aarde is ook onze oorsprong en ons thuisland. Aarde geeft ons voedsel en onze laatste rustplaats. Aarde staat voor de kringloop van het leven, al het leven komt uit de aarde en keert er weer in terug. Aarde is het centrum waar elke uitgeputte Qi naar terugkeert en zich vernieuwt. Aarde staat voor leven, dood en vernieuwing. In het Aarde element, wordt de overvloed van alles wat is meegemaakt verinnerlijkt en zoekt een nadenkende, weemoedige en bezonken stemming zijn weg naar het hart. Het Aarde element zorgt in de mens voor een gevoel van verbondenheid en zorg voor andere mensen, voor concentratie en rust, voor medegevoel en het delen met anderen. Vanuit het Aarde element is het medegevoel als de zorg van een moeder, de wens om zekerheid en geborgenheid te geven en te voeden. Goede Aarde schenkt je een “Thuis” gevoel bij jezelf, je kunt je snel aanpassen aan een nieuwe omgeving of situatie en waar je ook bent, voel je je op je gemak en welkom.

Metaal Element
Het Element Metaal staat voor terugkijken op je leven en wat je hebt gedaan. Het geeft je het vermogen om te zien wat nuttig is geweest en wat klaar is. Je kunt afscheid nemen en loslaten van dat wat niet meer bij je past en alleen nog maar energie kost. Als je kunt accepteren dat een fase voorbij is, kun je openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Letterlijk opruimen en plaats maken voor het nieuwe.
De Longen beheersen de ademhaling: Ademen is een schakel tussen de binnen- en buitenwereld, tussen bewustzijn en instinct en tussen leven en dood. De ademhaling voert je in je innerlijke ruimte en tegelijkertijd is zij ook de levenslijn naar de buiten ruimte. Met bewuste ademhalingsoefeningen kan je jezelf opladen met een natuurlijke energie die veel langer en beter werkt. Ook zijn er diverse oefeningen die je snel in diepe toestand van rust, slaap en ontspanning kunnen brengen en je innerlijke evenwicht stabiliseert. De ademhaling is een ritme van inademen en uitademen, van opladen en oplossen, van opnemen en loslaten. We hebben allemaal pantsers en spanningen, neurotische lichaamspanters, die het ons moeilijk maken om vrij en natuurlijk adem te halen. Dit doen we onbewust. Als we bewust onze ademhaling zouden inzetten met diep doorademen, dan zou je bij één goede ademhaling al direct verlichting en frisheid voelen.

E-mailen
Bellen