MaNa Spirits

 BLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2022-07-05

NSK Aarde 5 - Vuur 9 - Water 1

De Nine Star Ki energie van 5 april tot 6 mei 2022:
Aarde 5 – Vuur 9 – Water 1
aarde 5 vuur 9 water 1 5 april tot 6 mei 2022.jpg
In dit Aarde 5 jaar zijn we nu doorgestroomd van Water naar de Vuur maandinvloed. Het water was in staat om onze spirituele en innerlijke wereld binnen te stromen, die ons heeft gebracht tot een sfeer van geheimzinnigheid en mysterie. Het was ook een periode om misverstanden te voorkomen door duidelijk te communiceren. Deze communicatie is niet zo goed verlopen, en er heeft zich veel in het geheim en achter gesloten deuren plaats gevonden. Maar het Vuur komt er nu aan die zal zijn Licht erop gaan schijnen. Er zal veel zichtbaar worden wat het daglicht niet kan verdragen.

Wat wordt er zichtbaar gemaakt?
Het denken en voelen wordt deze periode aangeraakt door het krachtige Vuur Element. In de I-Tjing kennen we Vuur als Li, de Zuivere(nde). Het element Vuur staat voor het Licht en de Waarheid. Het Vuur wat de leugen ontmaskert en de duisternis zal verdrijven. Vuur is het licht dat laat zien waar jij aan hecht en openbaart dat wat in essentie nodig is. Het zal een periode worden waarin alles snel aan het licht gebracht wordt en waar Vuur is geweest is daarna niks meer het zelfde. Vuur zal zoeken naar houvast en wil graag verbintenissen aangaan en zich samenvoegen met iets of iemand. De kracht die wij zullen ervaren en voelen in de komende periode is die van verbinden, benutten, het terugbrengen tot de essentie en het laten transformeren. Er zal een grote Metamorfose gaan plaats vinden.

Vuur wordt ook geassocieerd met controle, politiek en karmische gevolgen. Vuur is de Qi van grote schittering, interessante afleidingen en vaak daarbij behorende positieve resultaten. Maar het Vuur is ook chaotisch en zeer expansief, waardoor de situaties snel kunnen uitgroeien tot grote(re) problemen omdat de controle niet meer te behouden is. Visualiseer hierbij een echte brand. De levendig, oplaaiende vlam van het leven is het beeld van het Vuur. Zie de open haard met het knisperende hout en de oplaaiende vlammen. De vlam vol kracht, opgewondenheid en plezier. De vlammen van Vuur zijn sterk en heet. Als deze open haard onbeheerd achter wordt gelaten en dus niet onder controle wordt gehouden, dan kan het hele huis afgebrand worden en alles verteren.

Vuur bevordert dus chaotische gebeurtenissen, maar het is ook de Qi van fortuin en roem. En deze periode kan het best hobbelig er aan toe gaan, en meestal levert dit gelukkige en blije momenten op. Ik wil je daarmee aangeven dat het zeker geen periode is van pure wanhoop. Maar realiseer je dat aandacht gewenst is bij het alle kanten op bewegende Vuur.

De essentie van Vuur is fonkelende levenslust, vrij en actief. Allemaal lachende en dansende mensen die intens van elkaar houden, in hartstochtelijke omhelzingen. Zo weerspiegelen zij de warmte en de hitte van het Element Vuur. Daarom is deze periode ook belangrijk om hulp aan elkaar te bieden in welke vorm dan ook. Het is belangrijk om ons medeleven en zorg aan elkaar te uiten en elkaar in Liefde en Vrede te benaderen en te omarmen. Van Hart tot Hart.

Vuur is ook het licht van de geest en het vuur van kennis en intuïtie, want de Vuur Qi stijgt altijd van beneden naar boven, van de Aarde naar de Hemel, van Onwetendheid naar Bewustzijn en van de Materie naar de Geest. Vuur kan zich zeer snel verspreiden en kan daarbij zeer uitgestrekt te werk gaan. Denk aan bosbranden, rellen en explosies. Vuur wil graag op zoek naar verlichting en nieuwe vormen en mogelijkheden, maar het kan door de enorme chaos die er nu heerst, in een negatieve energie vorm gaan verschijnen.

De richting en het handelen is van Vuur naar Water overgegaan. Dit is een grote overgang, wat ook duidelijk aangeeft dat we voor een grote omwenteling staan. In de I-Tjing zien we Water als Kan, het stromende Water wat staat voor emotie, wat kan mee stromen zonder vastomlijnd doel. Hoe het Water stroomt heeft het niet in de hand, dit wordt door andere factoren buiten Water om bepaald. Waar het uitkomt is onzeker, hoe het pad gaat worden staat niet bij voorbaat vast. Deze periode zal je koersen op intuïtie en mag je de diepte opzoeken. Het Pad van Water kan door de jaar energie van Aarde worden gelegd en ons nu voor het komende jaar ons op koers zetten en naar mooie plekken brengen.

Welke invloed zullen we ervaren?
Als we begrijpen hoe de Elementen Qi stroomt deze periode dan zie je dat dit een zeer interessante combinatie is. Aarde 5 bevind zich in een 9 jarige cyclus van Aarde 2 en dit alles staat weer onder invloed van de 81 jarige cyclus van Vuur. Dus de Cyclus van ondersteuning stroomt van Vuur naar Moeder Aarde (Aarde 2) naar Aarde Centrum (Aarde 5). Aarde Centrum blijft de dominante kracht. De maandelijkse energie is Vuur dus dit is een zeer krachtige reeks waarin uitersten zich zullen gaan aandienen. De krachten van Water en Vuur die als Yin en Yang zich zullen openbaren. Water zal de neiging hebben om het oplaaiende Vuur in balans te willen houden. Dat is een uitdaging, met de kans dat Water het Vuur zal willen blussen. Water zal sterk reageren op gebeurtenissen die niet in balans zijn. Het zou verstandig zijn voor leiders om overdaad te vermijden en de middenweg te kiezen. Anders gezegd: de Qi van de 81 jarige cyclus voedt de 9 jarige Aarde 2 cyclus die de jaarlijkse Aarde 5 Qi voedt. Water staat er alleen voor in de kosmische cyclus. Visualiseer dit maar als een draaikolk waarin de grotere spiralen de kleinere spiralen ondersteunen en laten draaien. Omdat de cyclus van ondersteuning naar beneden stroomt naar Water in een constant aanscherpingsspiraal, kunnen we reageren en handelen op gebeurtenissen die zich voordoen op een manier die de diepte en verrassingen van water weerspiegelt. Ga er maar van uit dat het Vuur veel zichtbaar wilt maken in het Water. Zodat het Pad volop kan gaan stromen.

Wereld wijd is er een grote energie bezig die wantrouwen aanwakkert. Dit zet het Water onder druk, bewust door externe “ziekmakende” menselijke factoren. De gekte van de dag, schiet nu door naar wantrouwen. Als Water uit balans geraakt dan zal men overal wat achter zoeken. Dus vers, stromend en helder water is komende periode belangrijk om de juiste balans in de richting te vinden. Deze periode zal er ook een omdenken moeten gaan plaats vinden. Het is nu de tijd om uit de vooroordelen te stappen en overtuigingen los te gaan laten. Het vastzitten komt nog uit de jaar invloed van Metaal vandaan. We mogen verder kijken dan alleen de wetenschap, vasthouden hieraan is beperking. De uitdaging is om verder te kijken dan dat.

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

Admin - 16:55:18 @ 2022 - Aarde 5 jaar | Een opmerking toevoegen