MaNa Spirits

 BLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2022-07-05

NSK Metaal 6 - Vuur 9 - Aarde 2

De Nine Star Ki energie van 8 jul tot 8 aug 2021
Metaal 6 – Vuur 9 – Aarde 2
metaal 6 vuur 9 aarde 2.png
Welke Qi hebben we nu doorlopen

In dit Metaal 6 jaar zijn we nu doorgestroomd van een Water 1 maand naar de Vuur 9 maandinvloed.

Deze afgelopen maand hebben we de invloed van Water op de maand energie en Water op de richting mogen ervaren en doorvoelen. Dubbelop Water invloed dus! Het stromende Water kon afgelopen periode volop mee stromen, zonder vastomlijnd doel. Waar Water uit is gekomen, is nog steeds niet helemaal goed zichtbaar voor de meeste mensen onder ons. Als je goed hebt opgelet, heb je de stroming van het Water op het Pad, meerdere malen voorbij zien komen. Bij mij voelde het Water in balans en alles wat nog borrelde heb ik met plantmedicijnen mijn lichaam uitgejaagd.  Was je Water in balans, dan heb je Zelf-Vertrouwen en Wils-Kracht mogen ervaren. Dan was je in staat om met vertrouwen naar de toekomst te kijken en in het Hier en Nu te handelen om dit te bereiken. Als Water in dis-balans was, dan kon jouw Zelf-Vertrouwen en daadkracht laag zijn en loerde jaloezie en achterdocht op de achtergrond.

Hoe heb jij de afgelopen periode jouw Water ervaren?

Doe maar je ogen dicht voor een paar minuten en ga in stilte bij jezelf naar binnen, en herhaal deze vraag een aantal keer in jezelf. Luister en voel je innerlijke stem, wat het antwoord is op deze vraag aan je Hogere Zelf.

Er was ook invloed van Vuur (Water bevind zich dit jaar in het Huis van Vuur). Dat geeft Water meer zichtbaarheid en dat zorgt ervoor dat er aspecten aan het licht komen die men liever voor zichzelf verborgen had gehouden. Dus de kans dat de diep weggestopte “on-waarheden” op deze wereld zichtbaar zouden worden gemaakt, waren volop aanwezig. Dit hebben we gezien door o.a de vondst van honderden graven van inheemse kinderen in Canada. De eerste ontdekking van deze gruwelijkheden was een paar weken eerder, toen Vuur op de richting stond. En dit zal ook zeker niet de laatste ontdekking zijn, er zullen nog vele honderden, en misschien wel duizenden kinderen, eindelijk de rust kunnen vinden. Hier heeft het katholieke geloof (Metaal) een dominante rol in, door bijna 1,5 eeuw lang!, het dwingen van “heropvoeden” en bekering tot het christendom bij meer dan 100.000 inheemse kinderen.

Het Water wil ook graag dat we meer bij ons zelf naar binnen zouden gaan bewegen, en de rust in ons zelf maar ook op de plek waar je leeft. Dit was bij velen niet aan de orde, vele mensen waren helemaal niet met zichzelf en hun yinne proces bezig. Maar juist meer met wat er allemaal om zich heen gebeurt. En als de mens het dan niet zelf doet, dan zorgt Water er zelf wel voor dat je naar binnen wordt gestuurd. Wat een regen is er naar beneden gekomen zeg! Het weer was echt extreem, flinke wolkbreuken wat hevige regenval veroorzaakte. In het hele land kwamen straten en gebouwen blank te staan. In sommige delen van het land viel er zoveel regen dat auto’s weg dreven.

Wat wordt er de komende periode zichtbaar gemaakt?

Het denken en voelen wordt deze periode aangeraakt door het krachtige Vuur Element.

In de I-Tjing kennen we Vuur als Li, de Zuivere(nde). Het element Vuur staat voor het Licht en de Waarheid. Het Vuur wat de leugen ontmaskert en de duisternis zal verdrijven. Vuur is het licht dat laat zien waar jij aan hecht en openbaart dat wat in essentie nodig is. Het zal een periode worden waarin alles snel aan het licht gebracht wordt en waar Vuur is geweest is daarna niks meer het zelfde. Vuur zal zoeken naar houvast en wil graag verbintenissen aangaan en zich samenvoegen met iets of iemand. De kracht die wij zullen ervaren en voelen in de komende periode is die van verbinden, benutten, het terugbrengen tot de essentie en het laten transformeren. Er zal een grote Metamorfose gaan plaats vinden.

De levendig, oplaaiende vlam van het leven is het beeld van het Vuur. Visualiseer je dat je buiten zit bij de vuurkorf en zie het knisperende hout en de oplaaiende vlammen. De vlam vol kracht, opgewondenheid en plezier. De vlammen van Vuur zijn sterk en heet. Zonder Vuur is het leven niet mogelijk en alles wat in volle bloei staat, wat vol leven en sap is, wordt gevoed door het Element Vuur. Het beeld van Vuur is warmte en licht. De gloed van het knisperende haardvuur geeft geborgenheid en de verwarmende stralen van de prachtige zon doen alles groeien en bloeien. Het Vuur kan fel oplaaien maar ook heel zachtjes smeulen, het vuur kan alles verteren en de vonken kunnen ervan af slaan.

De essentie van Vuur is fonkelende levenslust, vrij en actief. Allemaal lachende en dansende mensen die intens van elkaar houden, in hartstochtelijke omhelzingen. Zo weerspiegelen zij de warmte en de hitte van het Element Vuur. Vuur is ook het licht van de geest en het vuur van kennis en intuïtie, want de Vuur Qi stijgt altijd van beneden naar boven, van de Aarde naar de Hemel, van Onwetendheid naar Bewustzijn en van de Materie naar de Geest. Vuur kan zich zeer snel verspreiden en kan daarbij zeer uitgestrekt te werk gaan. Denk aan bosbranden, rellen en explosies. Vuur wil graag op zoek naar verlichting en nieuwe vormen en mogelijkheden, maar het kan door de enorme chaos die er nu heerst, in een negatieve energie vorm gaan verschijnen.

Op de richting worden we deze periode geleid door Moeder Aarde. Wat is er afgelopen periode gevoeld, ervaren en welke gedachten zijn zichtbaar gemaakt? Moeder Aarde kan daar deze periode vorm aan geven. Dat betekent dus niet alleen in gedachten maar dus echt doen!  Aarde kan een goede bodem leggen en wordt daarbij ook nog eens gevoed door het krachtige Vuur Element. Er is wel iets geduld nodig omdat Aarde langzaam en gestaag aan het werk gaat. Maar de beweging moet wel in gang gezet worden en om deze Qi goed te laten verlopen is consistentie en duidelijkheid belangrijk.

Ook nu kunnen er (weer) tegenslagen ontstaan op het pad, als er plotselinge acties worden uitgevoerd, dit werkt namelijk averechts. Praktische plannen op sociaal gebied en scholen moeten deze periode nog meer prioriteit krijgen. We mogen leren, ervaren en doorgeven in Aarde om de leerervaringen en aanpassingen te laten mee voeren naar de juiste paden.

Er zal nog meer de nadruk komen te liggen op het sociale gedrag van ons mensen in de maatschappij. Moeder Aarde is een zachte, sociale en consistente energie welke vriendschap, landbouw en onderwijs bevordert. Het ondersteunt overeenkomsten en vertrouwen. Als een of meer partijen er echter voor kiezen om de deur te sluiten voor opties die leiden tot harmonie, dan is het enige dat overblijft vertraging of nog erger stagnatie van de aarde. Wat resulteert in een ruzie. Er zullen de komende periode(s) nog problemen aanwezig blijven. Omdat dit een Metaal 6 jaar is, zijn snelle verbeteringen onwaarschijnlijk, maar een duidelijke uitwisseling van ideeën en het in kaart brengen van een ethische, welvarende weg naar de toekomst is mogelijk.

Wat gebeurt er met de krachten van de Elementen?

Deze periode start de reeks op de maand Element Vuur. Van daaruit stroomt de energie bovenlangs naar rechts naar de richting Element Aarde 2. Vervolgens stromen we onderlangs verder naar links naar het jaar Element Metaal 6. Om dan de energie stroom rond te krijgen stromen we bovenlangs naar rechts met de Elementen Water en Hout terug naar de maand Element Vuur. Dit is een mooie stromende cyclus die meteen volop vanuit Yang in beweging wordt gezet. Dit zal Moeder Aarde goed kunnen voeden en ondersteunen, wat er voor zorgt dat Metaal genoeg mineralen tot zich kan nemen. Vuur zal hier niet echt de neiging hebben om het Metaal te willen domineren, omdat het de neiging heeft om Aarde te voeden. Is Metaal te star en strak zal de kans wel bestaan dat het Metaal toch omgebogen of zelfs gesmolten kan worden door het Vuur.

Omdat Aarde het jaarlijkse Metaal kan voeden, geeft dit Metaal 6 meer kracht. Metaal zal zich daarom nu met meer daadkracht van zich laten horen. De materiele wereld en organisaties kunnen zich dominanter en minder flexibel zichtbaar maken. Let op de overheidsuitgaven en de aandelenmarkt. Het is wel een bijzondere combinatie van Vuur (warmte), Aarde (koolstof) en Metaal (ijzer), het doet me een beetje denken aan het smeden van staal. Dit geeft de mogelijkheid dat er nieuwe vormen en definities kunnen ontstaan.

Zoals ik wel eerder heb vermeld, zitten we nu in een zeer bijzondere spiraal van Elementen krachten. Metaal, Vuur en Aarde staan allemaal uitgelijnd op elkaar. Metaal 6 staat ook het gehele jaar onder invloed van Aarde 2 (Moeder Aarde) van de 9-jarige cyclus. Deze Moeder Aarde cyclus loopt van 2018 tot 2026. Hier zijn de krachten aanwezig van Voorbereiding, Overeenkomsten en Verzamelen. Dit alles speelt zich ook af binnen de grotere context van een cyclus van 81 jaar (9 maal 9) waarover het Element Vuur 9 heerst. Deze 81 jarige cyclus loopt van 1955 tot 2036. Het grootste gedeelte van de Vuur invloed hebben we er dus al op zitten en die ervaring kunnen we nu volop inzetten. Deze periode met Moeder Aarde en Vuur zal nog een extra schepje op het Vuur worden gegooid. De mannelijke energie van Metaal en de vrouwelijke energie van Aarde zullen zich deze periode volop laten zien en horen. Let op de beweging die er op gang komt, en voel wat het met jou als persoon doet.

Voor meer informatie over dit nieuwe Metaal 6 jaar, kun je kijken op mijn blog www.rebyourbody.nl en je inlezen.

Wat hebben we karmisch te verwerken in deze periode?

Water 1 in Vuur 9 Je natuurlijke vorm van controle kan krachtig zijn als je ethisch verantwoord stroomt.

Aarde 2 in Water 1 Je mag op zoek naar innerlijke schoonheid en vreugde. Geniet van dit mooie seizoen

Hout 3 in Aarde 2 Als je weet wat voor veranderingen eraan komen, kan je ze nu vorm geven en laten groeien.

Hout 4 in Hout 3 Ga rustig door met nieuwe ideeën en acties, je weet precies hoe het moet!

Aarde 5 in Hout 4 Je kunt je projecten vaste bodem geven door goed op de details te letten en uit te werken

Metaal 6 in Aarde 5 Er is veel warmte aanwezig, vooral aan het einde van de Vuur maand. Wees daarom extra voorzichtig

Metaal 7 in Metaal 6 Tijd om met plezier nieuwe uitdagingen aan te gaan

Aarde 8 in Metaal 7 Tijd om de vruchten te plukken en te genieten. Er zullen nog wel een paar kleine obstakels zichtbaar worden

Vuur 9 in Aarde 8 Je mag het Huis van Karma betreden, deze zal alles gaan veranderen

Wil je ook graag meer weten over de Nine Star Ki, je eigen Zielen Blauwdruk van de Vijf Elementen begrijpen en weten waar je krachten en potenties liggen? Je kunt bij mij je persoonlijke Blauwdruk laten maken.

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

Admin - 16:10:16 @ 2021 - Metaal 6 jaar | Een opmerking toevoegen