The desire to know your own Soul Will end all other desires

 BLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2022-07-05

NSK Metaal 6 - Metaal 6 - Aarde 5

De Nine Star Ki energie van 9 okt tot 8 nov 2021:
Metaal 6 – Metaal 6 – Aarde 5
metaal 6 metaal 6 aarde 5  9 okt tot 8 nov.jpg
Welke Qi hebben we nu doorlopen

In dit Metaal 6 jaar zijn we nu doorgestroomd van een Metaal 7 maand naar de Aarde 5 maandinvloed.

De afgelopen Metaal 7 periode hebben we de energie van het jonge en speelse Metaal  mogen ervaren. Je hebt vast gemerkt dat er veel negatieve praat en gedachtes waren bij de mensen. Gelukkig kon het jonge Metaal dit met plezier vaak wel doorbreken. Metaal 7 houdt namelijk niet zo van regels en wetten, en heeft zich niet echt laten belemmeren door verantwoordelijkheden en verplichtingen. Hierdoor ontstond chaos, want niet iedereen kon met dit dwarse gedrag omgaan. Door de grote Metaal invloeden van afgelopen periode werd er meer duidelijk en zichtbaar. Wat is er nou echt nodig om de revolutionaire energie zijn werk goed te laten uitvoeren? Zorgt de grote Metaal invloed dat er meer mensen bewuster worden van de dominante, mannelijke energie die over deze wereld raast?

Metaal 7 heeft ons de kans gegeven om naar binnen te kunnen keren, en te gaan invoelen wat er werkelijk nodig is. Wat heb je mogen oogsten? Wat heb je achter je mogen laten?

Het was en is nog steeds belangrijk om je bewust te zijn dat jij verantwoordelijk bent voor JOUW immuun systeem, en dus de grenzen te bewaken van JOUW gezondheid. Waar liggen jouw normen en waarden op jouw eigen weegschaal?

We krijgen steeds meer druk opgelegd qua maatregelen en regels door de overheid. Het is nog steeds één grote speeltuin met “volwassen” mensen die ons land zouden moeten besturen. Maar jeetje zeg, wat maken ze er daar een bende van. En nog steeds zijn ze niet in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen, liever blijven ze met de vingers naar elkaar wijzen. En hoe bizar, dat ze toch overal mee weg schijnen te komen. De verdeel en heers tactiek is de afgelopen maand dan toch nog verder uitgerold. En nu zijn we opeens geen mens meer, maar zijn we een QR code geworden. En dat wat nu in het beweeglijke en buigzame Metaal 7 werd neergezet, heeft nog steeds kans om tot een andere vorm gebogen te kunnen worden. Maar dit vergt wel invloed van vele handen. Het ziet er naar uit dat wat er zich nu allemaal gevormd heeft, alle plannetjes die gesmeed zijn, dat deze voor langere tijd vast gezet worden in de tijd. Het strakke oude Metaal 6 zal dit niet zonder slag of stoot terug draaien. Daar hebben we toch echt een goede Edelsmid voor nodig.

De energie van Hout 4 was deze periode een beetje buitengesloten op het Levenspad en de afslagen die we konden nemen. Het heeft ons even stil kunnen zetten en je laten focussen op je persoonlijke, spirituele en innerlijke groei. Zo kon er ruimte ontstaan om verantwoordelijkheid te nemen. De oeroude kennis kon zich via de wortels verspreiden over de gehele wereld. Door de controlerende invloed van Metaal werd de vrije energie van Hout behoorlijk beperkt en dit hebben we kunnen zien en horen door de irritaties, grote frustraties en woede bij de mensen.

Tijdens deze periode met Metaal 7, en ook de volgende periode met Metaal 6, zullen we merken dat de energie meer opgesloten zal worden. De Qi wordt geleidelijk aan minder veranderlijk, het wordt meer geconsolideerd. Gebeurtenissen, stemmingen en regels zullen een soort van bevroren in de tijd gaan worden. Er bestond al een sociale verdeeldheid, welke zal blijven, met een grote kans op nog meer verdeeldheid. De stemming verkoelt, en het zal nog moeilijker worden om de omstandigheden in een nieuwe richting te verplaatsen. Sommige situaties en omstandigheden zullen tijdelijk afgesloten raken, en anderen zullen onverzettelijk blijven.

Wat wordt er de komende periode zichtbaar gemaakt?

We zijn aangekomen in de periode waarin Metaal 6 dubbel invloed kan uit oefenen. Zowel op het gehele jaar als op de maand, maar ook via het seizoen van de Herfst. En deze invloed komt maar één keer voor in dit Metaal 6 jaar.

De stroming van deze reeks start op het richting Element Aarde 5 en beweegt van daaruit naar Metaal 6 op de maandinvloed en van daaruit door naar de jaarinvloed. Dit is een voedende en ondersteunende reeks. Aarde kan dubbel Metaal versterken. Water, Hout en Vuur mogen we extern gaan inzetten, om de cyclus in beweging te houden! Extra belangrijk omdat we ons bevinden in de Herfst periode (Metaal), en op koers naar de Winter (Water). Onderweg naar dichter Yin, het wordt donkerder en meedogenlozer.

Metaal 6 woont het gehele jaar in het Huis van Aarde 5. Dat laat zien dat deze periode geheel onder invloed van staat van dit karmische Element Aarde 5. Zowel op het jaar, als op de maand én op de richting mogen we deze invloed ervaren en doorvoelen. Het is de periode van karmische reflectie. De combinatie van de tastbare helderheid van Metaal 6 en de karmische invloed van Aarde 5 geeft zichtbaarheid van acties en beslissingen uit het verleden.

Als je in de rust komt (Yin) en daar echt de tijd voor neemt, dan krijg je eerder duidelijk waar je moet kijken en zoeken. Het is tijd om de sociale en economische instabiliteit van ons land en de wereld nog beter te gaan observeren en bestuderen. Er is veel disbalans in de maatschappij wat nu volop aandacht nodig heeft.

Ook de toestand van de p(l)andemie vraagt nog steeds onze aandacht. Deze begon in 2019 (invloed Aarde 8 Berg) en ontwikkelde zich in 2020 (invloed Metaal 7 Long en Dikke Darm). Dit strakke Metaal 6 jaar is deze aandacht nog steeds volop aanwezig voor Long en Dikke Darm en ook voor de economie. Metaal 6 wordt geassocieerd met de solide en tastbare wereld, inclusief geld. Hoe meer we dit jaar verder in bewegen, hoe meer we opgesloten raken. De beweging wordt geleidelijk aan steeds minder veranderlijk, wordt strakker en rigider. We komen steeds meer stil te staan in de tijd. De sociale verdeeldheid, die steeds grotere vormen aanneemt, zal de neiging hebben om verdeeld te blijven. Hoe meer de stemming afkoelt, hoe moeilijker het zal zijn om een nieuwe richting op te bewegen. Sommige situaties zullen tijdelijk opgesloten zitten, maar sommigen zullen nog jaren onverzettelijk blijven. Metaal 6 heeft nu nog meer de neiging om zich koppig en koel te gedragen en zal zich nog vasthoudender en grimmiger opstellen.

Op de richting en het handelen staat deze periode het element van Aarde 5. Aarde 5 is het centrum van het Universum, de katalysator en het Element van uitersten. De Qi van Aarde 5 gaat over karma, de invloed van de voorouders in het leven wat we nu leiden en Aarde ondersteunt ons in het vermogen om van richting te veranderen. Op dit moment zijn er over de hele wereld grote problemen met de economie en worstelen alle landen met de financiële maatregelen die worden toegepast (invloed dubbel Metaal 6). Er zal evenwicht gevonden worden door tegenwicht te bieden aan de enorme vermindering van de handel. Opvallend is nog steeds dat elk land zijn eigen fases inzet om langzaam weer alles te heropenen. Er wordt nu druk op het volk uitgeoefend, gelukkig laten wij ons ook horen en slikken we niet alles voor zoete koek. Er is ook nog steeds grote onenigheid over de manier waarop vanuit de overheid financiële hulp moeten worden besteed. We zijn als mensen in meerdere kampen verdeeld, en er lijkt steeds minder begrip voor elkaars normen en waarden te bestaan. Je eigen normen en waarden beginnen steeds meer te vervagen, en komen we in een fase waarin iedereen zich moet schikken aan één waarheid. Dit verergert de roep om aandacht met demonstraties. Het is nu een erg politieke tijd, met veel vernieuwingen, alles komt razendsnel op ons af, een echte krachtige en sterke Metaal kracht.

Zoals ik al zei, Aarde 5 heeft een grote karmische invloed, zowel op klein niveau dicht bij jezelf als op wereldniveau. Denk maar aan het spreekwoord: “Je oogst wat je zaait”. De machten van de wereld zijn in rep en roer, er ontstaat chaos en rumoer. Juist hier liggen de antwoorden van wat er werkelijk aan de hand is op de wereld.

Wat moet er karmisch worden ingelost? Wat moet er allemaal recht gezet worden? Wat kunnen we voor goeds doen voor de ander?

Weet dat hier alles mogelijk is en dat er balans gezocht kan worden door te vallen en weer op te staan. Het wordt een spannende weg, die wij allemaal iets beter leren kennen en die echt alle kanten op kan gaan. Het voelt nog steeds als een grote aardverschuiving, de kanteling. De grote verandering wordt gelukkig beter zichtbaar en dit zal met hoge snelheid gebeuren. En weet dat het oude niet meer terug kan komen. Hier liggen juist de mogelijkheden, de nieuwe kansen en transformatie. Wees niet bang en grijp ze met beide handen aan!

Wat ook altijd bijzonder is in een Aarde 5 periode is dat alle Elementen even fijn terug kunnen keren naar hun eigen Huis. Water komt weer in Water, Aarde 2 weer in Aarde 2 enz. dus het maakt niet uit welke nieuwe Jaar positie je hebt gekregen, je hebt deze periode rustig de tijd om te wennen en je aan te passen vanuit je veilige en vertrouwde Thuis.

Op dit moment bezetten we ook allemaal dubbele huizen voor zowel het jaar als ook de maand. Water bewoont het Vuur huis, Aarde 2 bewoont het Water huis enz. Dit zal de stemmingen en opties dubbel beïnvloeden. Het kan nuttig zijn om goed te luisteren naar verschillende meningen en een open geest te houden.

Voor meer informatie over dit nieuwe Metaal 6 jaar, kun je kijken op mijn blog www.rebyourbody.nl en je inlezen.

Wat hebben we karmisch te verwerken in deze periode?

Water 1 in Vuur 9 Er gaat zich van alles ontvouwen, dan is het fijn dat je met Water het Vuur kan balanceren

Aarde 2 in Water 1 Stroom maar rustig mee als er nieuwe uitdagingen zich aandienen, groei rustig naar binnen

Hout 3 in Aarde 2 Tijd om de sociale banden te versterken en kennis over te brengen

Hout 4 in Hout 3 Wanneer je goed voorbereid bent, kun je vooruit springen

.Aarde 5 in Hout 4 Er liggen gouden kansen te wachten op je

Metaal 6 in Aarde 5 Je bevind je in het centrum, neem de tijd om te observeren voordat je tot actie overgaat

Metaal 7 in Metaal 6 Wees deze periode extra voorzichtig met vervoer, en let op met (mechanische) machines

Aarde 8 in Metaal 7 Wees je bewust van je overredingskracht en praktische aanpak

Vuur 9 in Aarde 8 Je staat op het kruispunt van bestemming en de daarbij behorende beslissing

Wil je ook graag meer weten over de Nine Star Ki, je eigen Zielen Blauwdruk van de Vijf Elementen begrijpen en weten waar je krachten en potenties liggen? Je kunt bij mij je persoonlijke Blauwdruk laten maken.

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

Admin - 16:28:15 @ 2021 - Metaal 6 jaar | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.

E-mailen
Bellen