The desire to know your own Soul

Will end all other desiresBLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2022-07-05

NSK Aarde 5 - Water 1 - Vuur 9

De Nine Star Ki energie van 6 maart tot 5 april 2022:
Aarde 5 – Water 1 – Vuur 9
aarde 5 - water 1 - vuur 9 - 6 mrt tot 5 april 2022.jpg
In dit Aarde 5 jaar zijn we nu doorgestroomd van de Aarde 2 maandinvloed naar de Water 1 maandinvloed. Moeder Aarde vroeg ons om op zoek te gaan naar onze Zelf en met de juiste en liefdevolle aandacht voor jezelf te zorgen. Heb je de tijd genomen om naar binnen te keren? Ben je op zoek gegaan naar datgene wat niet meer nodig is? En heb je het kunnen verwerken en uit je systeem kunnen krijgen?

Het ging ook over sociale onrust versus sociale orde. Moeder Aarde energie kon deze periode prima ondersteunen in overeenkomsten en vertrouwen. Maar de deur naar harmonie bleef gesloten. Het moment van de inval van Rusland in Oekraïne is niet één van de beste momenten. De timing is wel logisch, aangezien de relatie tussen deze 2 landen zeer karmisch is en de invasie van Poetin extreem politiek en macht gericht is. Maar het Aarde 5 Centrum jaar is de tijd om stil te staan, te kijken en te leren. Bewegend naar stabiliteit. Aarde 5 wordt ook gekoppeld aan macht, politiek en controle. De invloed van Moeder Aarde in deze periode wordt geassocieerd met relaties, allianties en vrede. Het is de Qi van stagnatie en heeft de neiging om zich te verzetten tegen snelle vooruitgang. Denk hierbij aan een moeras. De energie van Moeder Aarde gaf in deze periode een mooie ondersteuning om samen te werken. Maar dit geld blijkbaar niet voor Poetin. Zijn handelen heeft onherroepelijke schade aangericht aan zowel Oekraïne als aan Rusland. En dan hebben we het nog geeneens over de gevolgen van het ego handelen van de andere machthebbers van deze Aarde!

De Zielen Blauwdrukken van Poetin en Zelensky
Vladimir Poetin zijn Blauwdruk is Hout 3 – Metaal 7 - Water 1.

Hij is de Donder die over het Meer raast en zijn weg zou kunnen vinden met het stromende en heldere Water. Hij is dit jaar, net als iedereen, door gereisd naar zijn jaarlijkse jonge Hout Huis. Hier zit hij volop in de stijgende Qi, woede, irritatie en beslissende actie.

Volodymyr Zelensky zijn Blauwdruk is Aarde 5 – Vuur 9 – Water 1.

Hij is het Centrum waar Vuur en Water de heersers zijn. Hij is weer terug gekomen in al zijn eigen Huizen en in zijn geboortejaar. Alles staat klaar om balans te vinden en om te creëren.

Het jonge Hout van Poetin (Rusland) wil zijn wortels vast zetten in de Aarde van Zelensky (Oekraïne) en daarmee alle voeding en energie uit de bodem trekken. Willen de onderhandelingen een kans van slagen hebben, dan zullen Poetin en Zelensky zelf met elkaar om tafel moeten gaan zitten. Het Water van beiden vinden elkaar moeiteloos. Zoals Water moeiteloos stroomt, waardoor de richting waar het Water naar toe mag stromen gemakkelijk gevonden wordt. In de onderhandelingen zal het er vurig aan toe gaan. De Donder van Poetin is voeding voor het Vuur van Zelensky en woelt het Aarde flink door elkaar. Willen de heren elkaar vinden (op Zielsniveau) dan zijn de energieën (Zielskwaliteiten) voedend en verbindend. Het Hout van Poetin is een goede voeding voor Zelensky. Door het opwarmen zal de Aarde rijkelijk begroeien en de bodem stevig veranderen. Dit zorgt voor goede kwaliteit voor de Aarde, wat er voor zorgt dat Poetin op het Metaal wordt bekrachtigd. Vele mineralen komen ter beschikking! Door deze voedende cyclus komen zij tot wijze conclusies.

Wat wordt er komende periode zichtbaar gemaakt?
We zijn nu door gereisd naar een Water 1 maand en de krachtige stromende voedende en zorgende invloed zal behoorlijk zichtbaar en voelbaar zijn in ons denken en voelen. In de I-Tjing wordt Water benoemd als Kan, het stromende Water, het Onpeilbare. Kan is het gevoelstrigram wat staat voor emotie, en nodigt je uit om te koersen op intuïtie. Het stromende Water die mee stroomt zonder vastomlijnd doel. Waar Water uitkomt is nog onzeker, want hoe het pad gaat worden dat staat nog niet bij voorbaat vast. En hoe het Water stroomt hebben we niet in de hand, dit wordt bepaald door andere factoren buiten Water om, die belemmeren maar niet verhinderen. Het Pad van Water kan door de jaar energie van Aarde worden gelegd en ons nu voor het komende jaar ons op koers zetten en naar mooie plekken brengen.

Water weerspiegeld onze angsten, twijfels en onzekerheden en symboliseert het diepe, het onbewuste. Water wil deze periode graag risico’s nemen en grenzen verkennen en benutten zonder er overheen te gaan. Water wil graag de boodschap laten ervaren om angsten te doorvoelen en doorleven zonder er door beheerst te worden. De zekerheid dat ook onzekerheid je kan brengen waar je zijn moet. De tijd is aangebroken voor de Qi van Shui, welke staat voor stromen, oplossen, dood en vernieuwing. De fase van Water is begonnen en zal zich nogmaals goed laten zien en voelen in december. Voor de menselijke Ziel is het de tijd tussen dood en wedergeboorte. Volgens de taoïstische opvattingen is de dood niets definitiefs, maar alleen een passage, een tussenstop, waarna de onsterfelijke kern van het bewustzijn hernieuwd de cyclus van het leven binnentreedt. Talloze keren heeft onze ziel dit ritme van leven en sterven voltrokken om haar karmische taken te vervullen en zich daarmee te vervolmaken.

Water zal in deze periode van Nawinter en vroege Lente een overheersende rol spelen en het zal nuttig zijn om de kenmerken ervan te begrijpen. Water staat voor de verbeelding van middernacht, winter, diepte, stilte, liquiditeit, flexibiliteit, duisternis, eenzaamheid, spiritualiteit en innerlijke kracht. Je mag vertrouwen hebben in je innerlijke kracht, je geloof, persoonlijke filosofie en gevoel voor humor. Het is een uitstekende periode voor Zielenwerk en voor innerlijke ontwikkeling.

Als Water in balans is dan heb je Zelf-Vertrouwen, Wils-Kracht. Dan ben je in staat om met vertrouwen naar de toekomst te kijken en in het Hier en Nu te handelen om dit te bereiken. Als Water in dis-balans is dan kan jouw Zelf-Vertrouwen en Daadkracht laag zijn en loert jaloezie en achterdocht op de achtergrond.

Water is de basis van de 3 schatten, de San Bao. De 3 schatten symboliseren het “Jing” (Qi van jouw voorouders) – de “Qi” (jouw EnerQi in Lichaam, Geest en Ziel) – de Shén (de Bezieling gehuisvest in je Hart). Daarom is het belangrijk dat jouw Water helder (Water) en krachtig (Hout) stroomt, hartverwarmend (Vuur), voedend (Aarde) en mineraalrijk (Metaal) is. Zoals de Voedende cyclus vanuit de Vijf Elementen.

Deze Water maand is compromis de sleutel. Zoek balans. Loop in vrede. Kijk hoe de natuurlijke wereld om je heen verandert. De Lente hangt in de lucht, de tijd van de natuur die ontwaakt en in snelheid wil gaan bewegen. Let op de subtiele contrasten. Duisternis en licht.

Op de richting en handelen van deze maand, beweegt het krachtige element Vuur. In de I-Tjing kennen we Vuur als Li, de Zuivere(nde). Het element Vuur staat voor het licht en de Waarheid. Het Vuur wat de leugen ontmaskert en wat de duisternis zal verdrijven. Vuur is het licht dat laat zien waar jij aan hecht en openbaart dat wat in essentie nodig is. Vuur zal zoeken naar houvast en wil graag verbintenissen aangaan en zich samenvoegen met iets of iemand. De kracht die wij zullen ervaren en voelen in de komende periode is die van verbinden, benutten, het terugbrengen tot de essentie en het laten transformeren. Op het pad zal het Vuur veel zichtbaar worden als de hete en sterke vlam vol kracht, opgewondenheid en plezier. Het Vuur kan af en toe fel oplaaien maar ook heel zachtjes smeulen, het vuur kan alles verteren en de vonken kunnen ervan af slaan. Vuur is ook het licht van de geest en het Vuur van kennis en intuïtie, want de Vuur Qi stijgt altijd van beneden naar boven, van de Aarde naar de Hemel, van Onwetendheid naar Bewustzijn en van de Materie naar de Geest.

Wat gebeurt er met de krachten van de Elementen?
Als we begrijpen hoe de Elementen Qi stroomt deze periode dan zie je dat dit een zeer interessante combinatie is. Aarde 5 bevind zich in een 9 jarige cyclus van Aarde 2 en dit alles staat weer onder invloed van de 81 jarige cyclus van Vuur. Dus de Cyclus van ondersteuning stroomt van Vuur naar Moeder Aarde (Aarde 2) naar Aarde Centrum (Aarde 5). Aarde Centrum blijft de dominante kracht. De maandelijkse energie is Water, en deze is niet opgenomen in Cyclus van ondersteuning. Vuur zit in de richting en dat zorgt voor uitersten. De krachten van Water en Vuur die als Yin en Yang zich zullen openbaren. Water zal de neiging hebben om het oplaaiende Vuur in balans te willen houden. Dat is een uitdaging, met de kans dat Water het Vuur zal willen blussen. Water zal sterk reageren op gebeurtenissen die niet in balans zijn. Het zou verstandig zijn voor leiders om overdaad te vermijden en de middenweg te kiezen. Anders gezegd: de Qi van de 81 jarige cyclus voedt de 9 jarige Aarde 2 cyclus die de jaarlijkse Aarde 5 Qi voedt. Water staat er alleen voor in de kosmische cyclus. Visualiseer dit maar als een draaikolk waarin de grotere spiralen de kleinere spiralen ondersteunen en laten draaien. Omdat de cyclus van ondersteuning naar beneden stroomt naar Water in een constant aanscherpingsspiraal, kunnen we reageren en handelen op gebeurtenissen die zich voordoen op een manier die de diepte en verrassingen van water weerspiegelt. Ga er maar van uit dat het Vuur veel zichtbaar wilt maken in het Water. Wetende dat de volgende periode het Vuur volop aanwezig zal zijn in de maand invloed.

Deze Water periode met de spirituele, innerlijke wereld projecteert een sfeer van geheimzinnigheid, mysterie en diepte. Het is een tijd om misverstanden te voorkomen door duidelijk te communiceren. Aarde 5 wil graag balans creëren. Vuur kan voor chaos zorgen en oppervlakkigheid veroorzaken. Dit kan ertoe leiden dat sommige leiders slecht communiceren. Proberen om in het geheim en heimelijk te handelen lijkt voor sommigen misschien aantrekkelijk, maar op de lange termijn zullen dergelijke activiteiten het daglicht niet doorstaan.

Het is duidelijk dat de wereld is begonnen aan een karmische reis, dit Aarde 5 jaar. Door de huidige gebeurtenissen en de Water 1 maandelijkse Qi, kunnen we rekenen op donkere omstandigheden. Maar weet dat vele mensen op dit moment sterk opstaan voor vrijheid en tegen zinloze wreedheid. We zijn verenigd op deze reis.

Wat hebben we karmisch te verwerken in deze periode?
Water 1          De tijd is aangekomen voor de invloed van Karma. Jouw positie weer spiegelt de mondiale Qi

Aarde 2          Neem deze periode genoeg vruchtbare energie in je op

Hout 3            Wat een feest! Je bent volop in beweging

Hout 4            Je kunt een goede start maken door kleine verbeteringen in je op te nemen

Aarde 5          Je karma kan alle kanten op met Water en Vuur

Metaal 6        Al je ervaringen wat je geoogst hebt, mag je evalueren en beslissen wat nog bruikbaar is

Metaal 7        Voel dat er meer rust en kalmte over je heen komt

Aarde 8          De verandering is ingezet, en het borrelt volop in je

Vuur 9            Je Vuurtje brandt volop, gebruik wel je verstand voordat je gaat handelen

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

Admin - 16:53:10 @ 2022 - Aarde 5 jaar | Een opmerking toevoegen
E-mailen
Bellen