The desire to know your own Soul

Will end all other desiresBLOG Vijf Elementen Nine Star Ki

2022-07-05

NSK Aarde 5 - Aarde 8 - Aarde 2

De Nine Star Ki energie van 6 mei tot 6 juni 2022:
Aarde 5 – Aarde 8 – Aarde 2
aarde 5 aarde 8 aarde 2 6 mei tot 5 juni 2022.jpg
In dit Aarde 5 jaar zijn we nu doorgestroomd van Vuur naar een Aarde 8 maand. Het element Vuur was de afgelopen periode volop aanwezig en was daardoor in staat om de leugens te ontmaskeren en de duisternis stukje bij beetje te verdrijven. Het krachtige Vuur staat voor het Licht en de Waarheid. Het was een Vurige periode waarin alles snel aan het Licht werd gebracht. De kracht die we hebben mogen ervaren en voelen was die van verbinden, benutten, het terugbrengen tot de essentie en het laten transformeren. De Metamorfose is verder ingezet.

Wat wordt er zichtbaar gemaakt?
We zijn nu door gereisd naar een Aarde 8 maand in het Aarde 5 jaar, er zullen grenzen gesteld gaan worden. De energie van Aarde 8 is de stevigheid van de Berg en staat voor rust, naar binnen keren en meditatie. Dat betekent dat we kunnen terugkijken naar wat er is geweest, afronden, stopzetten en tegenhouden. De Berg geeft houvast, is concreet, neemt duidelijk een stelling en staat voor een vastomlijnd standpunt. De Berg is de grote grenzensteller. Aarde 8 heeft de neiging om verborgen patronen en inzichten vanuit de diepte van de aarde naar het oppervlak te brengen. Dit wil Aarde 8 met zoveel kracht doen dat het boven op de top van de Berg zichtbaar gemaakt wordt. Dit heeft een lange weg nodig om boven te komen, dus verwacht niet dat alles meteen zichtbaar wordt.

De jaarlijkse invloed van Aarde 5 zal deze periode extra krachtig zichtbaar en voelbaar zijn, vanwege de invloeden van Aarde 8 en Aarde 2. De energie van revolutie en verandering van Aarde 8 is nu extra krachtig. Omdat we ons in een Aarde 5 jaar bevinden, zal je merken dat de meeste veranderingen geworteld zijn in het verleden. Het is de bedoeling dat we gaan zoeken naar de karmische gevolgen, deze zullen eerst niet echt zichtbaar zijn geweest. Maar nu met de karmische invloed van Aarde 5 worden we daar zichtbaar en voelbaar bij geholpen. Mits je wel je juiste bril opzet, want anders blijf je hetzelfde patroon doorlopen.

We hebben dit Aarde 5 jaar, het jaar van Yin en Yang, deze extremen al kunnen ervaren. Februari hebben we rustig kunnen kennis maken met de zorgende Aarde invloed. In maart mochten we de stilte en duisternis van Water (Yin) ervaren. In april mochten we de verlichting en chaos van Vuur (Yang) ervaren. De vele veranderingen, van heel Yin tot heel Yang, hebben er voor gezorgd dat het door de ongemakkelijke en gespannen tijden, wat moeilijker gemaakt werd om het volledige potentieel van de Aarde 5 Qi te bevatten. Water en Vuur hebben er wel voor gezorgd dat we het mondiale toneelstuk vanuit totaal verschillende perspectieven konden aanschouwen.

De energie van Aarde 8 is zoals eerder gezegd die van verandering en revolutie. Dit zorgt voor beweging. Deze beweging en veranderingen zijn verbonden met gebeurtenissen die nu zichtbaar naar boven zijn gekomen. Het is de zichtbaarheid van de late Winter die overgaat in de vroege Lente. Vanuit de diepte komt het naar de oppervlakte. Een brug tussen verleden en toekomst. En de kracht van de Berg zorgt dat dit blijvend kan zijn. Aarde 8 kan, nu de invloeden van Water en Vuur op de achtergrond zijn geraakt, ons dichter bij het Centrum van de jaarlijkse Aarde 5 brengen. De karmische gevolgen van het verleden zullen ingrijpender en onvermijdelijker zijn. We gaan de karmische realiteit steeds duidelijker ervaren, zowel dichtbij als mondiaal.

Op de richting worden we deze periode geleid door Aarde 2, de Qi van Moeder Aarde. Wat is er afgelopen periode gevoeld, ervaren en welke gedachten zijn zichtbaar gemaakt? Moeder Aarde kan daar deze periode vorm aan geven. Dat betekent dus niet alleen in gedachten maar dus echt doen!  Aarde kan een goede bodem leggen en wordt daarbij ook nog eens steviger door Aarde 5 en Aarde 8. Er is wel iets geduld nodig omdat Aarde langzaam en gestaag aan het werk gaat. Maar de beweging moet wel in gang gezet worden en om deze Qi goed te laten verlopen is consistentie en duidelijkheid belangrijk. Ook nu kunnen er (weer) tegenslagen ontstaan op het pad, als er plotselinge acties worden uitgevoerd, dit werkt namelijk averechts. Praktische plannen op sociaal gebied en scholen moeten deze periode nog meer prioriteit krijgen. We mogen leren, ervaren en doorgeven in Aarde om de leerervaringen en aanpassingen te laten mee voeren naar de juiste paden.

Er zal nog meer de nadruk komen te liggen op het sociale gedrag van ons mensen in de maatschappij. Moeder Aarde is een zachte, sociale en consistente energie welke vriendschap, landbouw en onderwijs bevordert. Het ondersteunt overeenkomsten en vertrouwen. Als een of meer partijen er echter voor kiezen om de deur te sluiten voor opties die leiden tot harmonie, dan is het enige dat overblijft vertraging of nog erger stagnatie van de aarde. Wat resulteert in een ruzie. Er zullen de komende periode(s) nog problemen aanwezig blijven.

Welke invloed zullen we ervaren?
We hebben deze periode dus 3 keer Aarde in de Nine Star Ki reeks staan. Het Aarde element zorgt in de mens voor een gevoel van verbondenheid en zorg voor andere mensen, voor concentratie en rust, voor medegevoel en het delen met anderen. Vanuit het Aarde element is het medegevoel meer als de zorg van een moeder, de wens om zekerheid en geborgenheid te geven en te voeden. Goede Aarde schenkt je een “Thuis” gevoel bij jezelf, je kunt je snel aanpassen aan een nieuwe omgeving of situatie en waar je ook bent, voel je je op je gemak en welkom. Voeden en moederen, samenbrengen, verdichten en stabiliseren zijn dus kwaliteiten van de Aarde Qi. Zekerheid, geborgenheid en een gevoel van thuis zijn, horen bij het Aarde element.

Als het Aarde element niet of gebrekkig is ontwikkeld, dan voelt men zich nergens meer thuis, onzeker en verloren. Dit is problematisch voor mensen die een zwakke aarding hebben, dit geeft een ontbrekende zekerheid en proberen voldoening te zoeken in materiele dingen. Een mens zonder aarde, heeft geen innerlijk midden, geen innerlijke plaats van waaruit hij kan handelen en waarin hij zich kan terugtrekken. Er komen serieuze problemen met de werkelijkheid. Een goede Aarde Qi is zeer belangrijk! Is deze uit balans dan staat het praktische verstand en innerlijke gelijkmoedigheid aan materiele stabiliteit en menselijke rijpheid onder druk.

De komende Metaal maanden zullen de karmische invloeden ook van grote invloed zijn. Om dan terecht te komen in augustus, met de invloed van 3 keer Aarde 5. De karmische as van mondiale aangelegenheden. Na augustus zal de Hout energie de betovering verbreken als de mensen van de planeet Moeder Aarde reageren op de karmische gang van zaken.

Je kunt verwachten dat veranderingen geassocieerd worden met eerdere omstandigheden, die niet of niet recent in het nieuws zijn geweest. Bekijk deze situaties eens met een andere bril, die van de invloed van de Elementen bijvoorbeeld. Je zult misschien merken dat je observaties vanuit de Nine Star Ki je meer informatie verschaffen dan dat wat je in de media hoort. Dit komt omdat je dan inzicht hebt in zowel de huidige als de toekomstige omstandigheden.

Wat hebben we karmisch te verwerken in deze periode?
Water 1          Je zult goed geaard en ondersteund worden

Aarde 2          Een mooie periode om kleine verbeteringen aan te brengen

Hout 3            Geniet van de stralende zon en groei       

Hout 4            Gebruik je krachtige spirituele kwaliteiten om te groeien

Aarde 5          Wees je bewust van de karmische invloeden van je relaties en vrienden

Metaal 6        Goede voeding om vooruitgang te maken met lopende projecten

Metaal 7        Wees speels en vrolijk, dan vind je geluk symbolen

Aarde 8          De tijd is aangebroken om je karmische invloeden te checken

Vuur 9            Let op je Vuurtje, anders brand je op

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

Admin - 17:06:23 @ 2022 - Aarde 5 jaar | Een opmerking toevoegen
E-mailen
Bellen