The desire to know your own Soul Will end all other desires

 Orgonites

Met heel veel liefde en aandacht maakt MaNa Spirits verschillende vormen Orgonite, zoals piramides en oplaadschijven. Al een langere tijd was er een borrelende creativiteit om de energie op Moeder Aarde naar een hogere frequentie te mogen brengen. De afgelopen 2 jaar heeft MaNa Spirits meerdere processen van mensen mogen ondersteunen met op hun Ziel afgestemde Orgonites. Wat het meeste heeft geraakt is de Piramide die speciaal voor onze allerliefste hond Kala gemaakt is na haar overlijden, zo is haar prachtige en vrolijke energie elke dag bij ons!

Een Orgonite is afgeleid van het woord Orgon, wat Levensenergie (Qi) betekent. Ieder mens, plant of dier bezit deze prachtige Levensenergie en je voelt de Qi overal om je heen. We kunnen deze Qi onderscheiden in positieve en negatieve frequenties. In de natuur is er veel positieve Orgon aanwezig, deze Qi bevat vele negatieve ionen.  Dit heeft een heilzame werking op de mens. In stedelijke gebieden overheerst tegenwoordig de negatieve Orgon, waardoor de positieve ionen de overhand hebben. De natuurlijke frequentie van ons lichaam wordt hierdoor verstoord, en is daardoor uit balans geraakt. 

Orgonite is een tool om met deze levensenergie te werken, door negatieve energie te transformeren naar positieve energie. De Orgonite wordt in lagen opgebouwd waardoor de negatieve Qi door alle lagen heen gezuiverd en getransformeerd kan worden. Elke laag wordt afgestemd en gevuld met epoxy en verschillende edelstenen, metalen, koper spiralen, kleuren, affirmaties en nog meer wat passend is. 

  • Het bijzondere van een Orgonite is dat hij de negatieve Qi en gedachten kan omzetten in positieve energie en gedachten. Een krachtige bescherming tegen negatieve stralingen uit bronnen zoals mobiels, computer, tv, wifi en zendmasten. 
  • Een Orgonite schoont jouw energetische systeem op en reinigt je chakra’s en aura, om zo alles weer in balans te brengen. Ook brengt hij de balans terug in de ruimtes waar je bv met je gezin verblijft of op het werk.
  • Een Orgonite kan ondersteunen bij slapeloosheid en nachtmerries 
  • Versterkt de werking van de aanwezige edelstenen. 
  • Zuivert de atmosfeer en kan water energetisch opladen. Ook een lichtschijf helpt bij het ontgiften en opladen van bv groenten en fruit.
  • Helpt mee bij het ontwaken en ontwikkelen van je spirituele pad en zorgt dat je beter beschermd bent tegen prikkels van buitenaf. 
  • Ontdek je ware Zelf door je dagelijks te verbinden met je Orgonite, zodat je Levenspad steeds zuiverder te bewandelen is. 
ORGONITE LATEN MAKEN

Wil je ook graag een Orgonite, die helemaal is afgestemd is op jouw persoonlijke energie? 

Klik op de knop voor meer informatie en afspraak te maken.
E-mailen
Bellen